IMG_20220130_101146-1200x900.jpg

W Centrum Rehabilitacji i Terapii MEDEK w Koronowie coraz częściej spotykamy się z nieurazowymi schorzeniami narządu ruchu, w których lwią część stanowią choroby reumatyczne. Są to schorzenia tkanki łącznej podczas których główne objawy pochodzą z narządu ruchu lecz nie można zapominać, że są to choroby ogólnoustrojowe. Najczęściej spotykane postacie tych chorób to gorączka reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Wszystkie wyżej wymienione schorzenia łączy to że stanowią duży problem lecznicy i wymagają kompleksowego działania zespołu lekarz i fizjoterapeuta. Wszystkie te choroby maja pewne cechy wspólne mianowicie proces chorobowy charakteryzuje się on stałym postępowaniem, zmiany umiejscowione są wielu odcinkach narządu ruchu, występują silne dolegliwości bólowe, występują trudności w akceptacji swojego stanu oraz w integracji społecznej w środowisku domowym i zawodowym.

Stale towarzyszący procesowi reumatoidalnemu ból ogranicza w znacznym stopniu aktywność ruchową. Ciągle postępujący proces zapalny pozwala tylko na ustalenie programy rehabilitacji na krótkie okresy i zmusza do stałej zmiany metod terapeutycznych i szkoleniowych. Ogranicza również wybór zawodu, bowiem nowopowstałe zmiany mogą uniemożliwić wykonywanie wyuczonych czynności zawodowych.

Niestety zapobieganie chorobom reumatoidalnym jest niemożliwe ze względu na niejasną przyczynę ich występowania, ale podczas rehabilitacji w naszym gabinecie w Koronowie i domu pacjenta wiemy w jaki sposób wdrożyć odpowiednio ukierunkowaną rehabilitację która może umożliwić chorym samodzielność w funkcjonowaniu w życiu społecznym mimo choroby.

 

Zobacz także: REHABILITACJA DOMOWAREHABILITACJA KORONOWORehabilitacja osób starszych