Czym jest metoda DMI:

Dynamiczna interwencja ruchowa (DMI) to technika terapeutyczna stosowana w rehabilitacji i terapii zajęciowej w leczeniu dzieci z opóźnieniem ruchowym poprzez poprawę automatycznych reakcji postawy na wymagania stawiane przez grawitację i promowanie postępów w osiąganiu wszystkich kamieni milowych rozwoju. Celem DMI jest wywołanie u dziecka określonej aktywnej reakcji ruchowej w odpowiedzi na określone ćwiczenia dynamiczne zalecone przez terapeutę. DMI stymuluje neuroplastyczność, aby ułatwić tworzenie nowych połączeń neuronalnych i rozwój etapów motorycznych, pomaga tworzyć nowe ścieżki i synapsy poprzez dostarczanie zmiennych informacji aferentnych o bieżących wzorcach ruchowych.

Wczesne rozpoczęcie terapii metodą DMI zwiększa repertuar wzorców ruchowych, aby zapobiec tworzeniu się nieprawidłowych ścieżek i połączeń nerwowych w mózgu. Celem DMI jest:

•  Ułatwianie tworzenia ścieżek i synaps poprzez nowe
wyzwania ruchowe i ułatwianie wykonania pożądanych wzorców
ruchowych.


• 
Dostarczanie informacji aferentnych w celu zwiększenia
repertuaru
wzorców ruchowych osoby dotkniętej chorobą


• 
Ożywienie uśpionych obwodów neuronalnych, zmniejszenie
dezorganizacji układu nerwowego oraz, przygotowanie nowych aktywnych obwodów

Jak wygląda praca tą metodą:

 

DMI działa na lub powyżej najwyższego poziomu umiejętności, jaki wykazuje dziecko. Opanowanie umiejętności rozwojowych niższego poziomu nie musi mieć miejsca przed ćwiczeniem umiejętności wyższego poziomu. W DMI dzieci są umieszczane w pozycjach, które wyolbrzymiają (lub zmniejszają) ekspozycję na grawitację, z oczekiwaniem, że wywołana zostanie automatyczna reakcja – reakcje prostowania, ciało na ciele, reakcje ochronne, prymitywne odruchy itp. Pomoc jest stopniowo zmniejszana Automatyczne reakcje powinny występować niezależnie od urazów neurologicznych lub obrażeń.

 

 

Wskazania:

Im wcześniej, tym lepiej! Dzieci mogą rozpocząć DMI już w wieku poniżej 1 miesiąca. Wczesna interwencja terapeutyczna zapobiega rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych i „złych nawyków”. Im wcześniej, tym lepiej! Dzieci mogą rozpocząć DMI już w wieku poniżej 1 miesiąca. Wczesna interwencja terapeutyczna zapobiega rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych i „złych nawyków”. Grawitacja może nam pomóc lub zaszkodzić. Żyjemy w świecie zależnym od grawitacji, a reakcje lub brak reakcji na grawitację ostatecznie powodują bardziej trwały ruch lub zmiany strukturalne.

• Zespół Downa

• Porażenie mózgowe

• Globalne opóźnienie rozwoju

• Hipotonia

• Zaburzenia chromosomalne/genetyczne

• Uszkodzenia rdzenia kręgowego

• Nabyte uszkodzenie mózgu

• Wcześniactwo

• Kręcz szyji, chodzenie na palcach 

• Każde dziecko z opóźnieniami motoryki dużej