DMI – Dynamic Movement Intervention

17 października 2023 by Mateusz Murawiecki
20230907_163411-1200x1034.jpg

 

DMI to zbiór technik terapeutycznych używanych podczas sesji terapeutycznych by pomagać i leczyć dzieci z zdiagnozowanym opóźnieniem ruchowym poprzez poprawę wrodzonych i automatycznych odpowiedzi posturalnych.

Osiągnięcie tego odbywa się poprzez torowanie aktywności dzieci w celu jak najpełniejszego oraz jak najszybszego osiągnięcia tzw. “rozwojowych kamieni milowych”.  Celem terapii DMI jest prowokowanie uzyskania pożądanych i specyficznych odpowiedzi od dziecka w wyniku aplikowania dynamicznych ćwiczeń prowadzonych pod okiem terapeuty. Podczas ćwiczeń z zastosowaniem metody DMI stymulowana jest neuroplastyczność aby torować powstawanie nowych połączeń neuronalnych oraz nabywanie kolejnych “rozwojowych kamieni milowych”

Skuteczność metody DMI oparta jest na trzech podstawach teoretycznych:

 • Neuroplastyczności
 • Teorii dojrzewania
 • Teorii selekcjonowania grup neuronalnych

 

Podczas pracy metodą DMI:

 • Stymulujemy kontrole posturalną
 • Promujemy Dojrzewanie Neurologiczne
 • Rozwijamy automatyczną motoryczność
 • Skupiamy się na funkcji
 • Nie zawsze wymagana jest motywacja oraz pomoc ze strony dziecka
 • Dziecko poddawane jest rosnącym siłą grawitacji a pomoc stopniowo przesuwana jest w okolice dystalne
 • Rozciąganie mięśni odbywa się poprzez dynamiczne aktywności
 • DMI wpływa na napięcie mięśniowe, odruchy pierwotne, oraz patologiczne wzorce ruchowe
 • Dajemy dużą ilość informacji sensorycznej która stymuluje zmiany w synapsach mózgowych w celu dokonania zmian funkcjonalnych
 • Wpływa na globalny rozwój ruchowy

 

Kiedy zacząć terapie metodą DMI? Odpowiedz brzmi teraz!! Podczas badania dziecka już w wieku noworodkowym można stwierdzić nieprawidłowości w rozwoju motorycznym dziecka. Wczesna i ukierunkowana interwencja jest w stanie ukierunkować rozwój bardziej prawidłowych i pożądanych wzorców ruchowych co w przyszłości skutkować będzie lepszym rozwojem motorycznym dziecka.

ZOBACZ TAKŻE: REHABILITACJA DZIECIĘCAREHABILITACJA KORONOWO