20230319_135518-1200x1600.jpg

W związku z rozwojem Centrum rehabilitacji i terapii MEDEK w Koronowie w najbliższym czasie nasi podopieczni będą mogli skorzystać z terapii Integracji sensorycznej. Według twórczyni koncepcji integracji sensorycznej Jean Ayres, jest to umiejętność porządkowania wrażeń zmysłowych, aby umieć sensownie z nich korzystać. Umożliwia efektywną interakcję ze środowiskiem fizycznym i społecznym oraz pomaga zrozumieć i wypływać na problemy zachowania.

Poprawnie przeprowadzone zabiegi integracji Sensorycznej przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów  w odpowiednio wyposażonym gabinecie wpływa na: wiele aspektów życia naszych małych i większych pacjentów takich jak: zadowolenie emocjonalne, samoregulację, nawyki snu i jedzenia, planowanie motoryczne, koordynację oko-ręka, sensowne celowe działanie, organizację w czasie i przestrzeni, uwagę i uczenie się.

Kiedy dziecko wymaga konsultacji pod kontem zaburzeń w obrębie integracji sensorycznej?
Gdy dziecko jest zdenerwowane w wyniku nagłych zmian, lub boi się próbować nowych rzeczy, unika aktywności grupowych lub ma problemy z relacjami międzyludzkimi, częste wybuchy agresji lub nadruchliwości, zdarzają się częste epizody biernego spokojnego i wycofanego zachowania, często buja w obłokach, szybko się męczy jest apatyczne, nic go nie ciekawi.

Gdy czujny rodzic zauważy nawracające epizody podanych powyżej zachowań zapraszamy do kontaktu, w celu dokonania diagnozy i wprowadzania dobranego na miarę pacjenta postępowania terapeutycznego.

ZOBACZ TAKŻE: REHABILITACJA KORONOWOREHABILITACJA DOMOWA.