Urazy Rdzenia Kręgowego Koronowo – URK

10 października 2021 by Mateusz Murawiecki1
REHABILITACJA-KORONOWO-e1633861606915.png

Urazy Kręgosłupa, występują rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią bardzo duży problem leczniczy z powodu częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym.   

 

W naszej praktyce, podczas rehabilitacji na terenie gminy Koronowo 5-6 krotnie częściej spotyka się mężczyzn dotkniętych tym urazem niż kobiety. Obecnie za najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa uznaje się zdarzenia drogowe. Kolejne miejsca zajmują upadki z wysokości oraz urazy sportowe.  

Stopień zaburzeń neurologicznych jest w pewnym stopniu zależy od poziomu uszkodzenia kręgosłupa. Najczęstsze uszkodzenia neurologiczne występują przy urazach kręgosłupa piersiowego. Najrzadziej komplikacje neurologiczne występują przy urazach kręgosłupa lędźwiowego.  

Bez udziału rehabilitacji leczenie urazów kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi nie jest obecnie możliwe. Ważne, aby czynne grupy mięśniowe były poddane ćwiczeniom wzmacniającym, aby zapobiegać powstawaniu deformacji i zniekształceń. Aby rehabilitacja była pełna należy pamiętać o prowadzeniu profilaktyki przeciwodleżynowej, ponieważ nawet powierzchowne odleżyny mogą być miejscem, w którym rozwijać się będzie proces infekcyjny.  

 

 

 

Podczas naszej praktyki w Centrum Rehabilitacji i Terapii MEDEK Koronowo nie zapominamy o wadze regularnej pionizacji, która pomaga zachować odpowiednią jakość kości, zapobieganiu przykurczom które mogą zwiększać spastyczność, oraz rehabilitacji krążeniowo oddechowej. 

REHABILITACJA KORONOWOREHABILITACJA DOMOWA, rehabilitacja neurologiczna