Stworzyliśmy indywidualną ofertę dla naszych pacjentów


STYMULACJA BAZALNA


Rehabilitujemy, uczymy prozdrowotnych nawyków, propagujemy aktywny tryb życia i przykładamy wagę do szeroko pojętej profilaktyki.

KINESIOLOGY TAPINGKONTAKT NAMI


Czym jest metoda Stymulacja Bazalna

Bazalna oznacza tyle co bezwarunkowa, elementarna. Pod tym słowem rozumie się podstawowe, jak najprostsze formy pobudzania poprzez odniesienie się do zmysłów osoby chorej.

Bezwarunkowa oznacza że jedynie obecność osoby chorej jest wystarczająca. Stymulacja oznacza pobudzanie sensoryczne narządów zmysłów osoby chorej. Jest również zaproszeniem tej osoby do podjęcia próby zareagowania na zadawane jej bodźce percepcyjne.

Stymulacja bazalna stawia sobie za cel wspieranie elementarnych sposobów doświadczania świata i komunikowania się z otoczeniem.

Dostarcza ona osobom z ograniczeniami percepcyjnymi ruchowymi oraz komunikacyjnymi różnorodnych możliwości doświadczania i interakcji z otoczeniem, poprzez adresowanie odpowiednich bodźców do różnych poziomów zmysłów danej osoby poprzez wspomaganie samorozwoju w często trudnych sytuacjach życiowych.

Wskazania

Stany minimalnej świadomości, lub śpiączki w wyniku udarów mózgu, urazów czaszkowo mózgowych, mpd i innych.

Zapoznaj się też z KINESIOLOGY TAPINGJeżeli masz do nas jakieś pytania lub uwagi, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

FORMULARZ KONTAKTOWY